ಭರತಭೂಮಿಯು ಆಂಗ್ಲರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತವಾದ ದಿನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಿಂದು. ಭಾರತವು ಭಾರತವಾಗಲಿ, ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಲಿ.

ವಂದೇ ಗೋ ಮಾತರಂ |
ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಮ್ ||

 

Swatantrotsava 2015

Facebook Comments