LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

WILL SCIENTISTS COLLECT THE GENES OF THIS BANANA PLANT !!??

Author: ; Published On: ಶನಿವಾರ, ಮಾರ್ಚ 27th, 2010;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಅನಂತಫಲ…!!!

ಉಲ್ಲಾಸನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ…


9 Responses to WILL SCIENTISTS COLLECT THE GENES OF THIS BANANA PLANT !!??

 1. vdaithota

  ಅಬ್ಬಾ… ಅನಂತ ಫಲವೇ ಸರಿ!!! ಇದು ನಿಜವಾದುದೆ..??!!!
  ಯಾರು ಬೆಳೆದರು, ಯಾವ ತಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳವಾಗಿದೆ!!!

  [Reply]

 2. Raghavendra Narayana

  Yes, Genes need to be collected.
  Also, quality of this should be tested.
  .
  What was the input to get this output???

  [Reply]

 3. Sharada Jayagovind

  Amazing… a bit unnatural too…

  [Reply]

 4. ravi n

  should not collect..
  it is not natural
  ಕುಂಭಕರ್ಣ, ರಾವಣ, ಕಂಸ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಂತತಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ…
  ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೀರುವವರನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ….
  ಇದು ವಿಕೃತಿ.

  [Reply]

 5. vdaithota

  ಇದು ‘ವಿಕೃತಿ’ ಯೇ ??!! ಪ್ರಕೃತಿ ‘ವಿಶೇಷ’ ಅಲ್ಲವೇ..!!??
  ವಿಶೇಷಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ತಾನೇ..???!!!

  [Reply]

 6. shobha lakshmi

  ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದ? ಯಾವ ತಳಿ ಇದು?

  [Reply]

 7. Shreekant Hegde

  ” ಪ್ರಕೃತಿ ಭಗವಂತನ ಸು ಕೃತಿ “

  [Reply]

 8. ravi n

  ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ..
  ‘ವಿಶೇಷ’ ಗುಣಜನ್ಯವಾದದ್ದು… ‘ರೂಪ’ಜನ್ಯವಾದದದ್ದಲ್ಲ..
  ಒಂದು ಹಣ್ಣು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದರ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗುತ್ತದೆ….
  ಆದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದರೆ ಅದು ವಿಕಾರವೇ….
  ರಾವಣನಿಗೆ ಹತ್ತು ತಲೆ.. ದೊಡ್ಡದೇಹ.. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು,, ಅದು ವಿಶೇಷವೇ..? ಅಲ್ಲ ವಿಕಾರ ಅದಕ್ಕೇ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ..
  ರಾಮ ಸಹಜ ಮಾನವನಂತೆಯೇ ಇದ್ದ… ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ದೈವೀಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನು ದೇವರಾದ.. ಅದು ವಿಶೇಷ..
  ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ

  [Reply]

 9. C G Viveka

  ಅಬ್ಬಾ… ಅನಂತ ಫಲವೇ ಸರಿ!!!
  ಯಾರು ಬೆಳೆದರು, ಯಾವ ತಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ಬಹಳವಾಗಿದೆ.

  [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin