ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ವನದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ, ದೇಂತಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:DailyPravachana/January_2011/Asirvachana_at_Dentadka_Sri_Vanadurga_Temple_Bantwal_Taluk-18-Jan-2011.mp3]
Facebook Comments