ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆದ ಗೋವುಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನ..
ಸಂಕಲ್ಪ ; ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು..
ಕಾಲ ; ೨೦೦೭ ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೧ ರಿಂದ ೨೯ರ ವರೆಗೆ..
ದೇಶ ; ಹೊಸನಗರ ಸಮೀಪದ ಶರಾವತೀ ತೀರದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠ..
ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ; ೨೦ ದೇಶಗಳ   ಸುಮಾರು ೨೫ ಲಕ್ಷ  ಗೋಪ್ರೇಮಿಗಳು ಗೋಪ್ರೇಮಿಗಳು ..

ಜಗದೊಳಿತಿಗಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಹಬ್ಬ..

ಜಗದೊಳಿತಿಗಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಹಬ್ಬ..

Facebook Comments