ಗೊರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವರ್ತಿತವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾತ್ರೆ..
ಉದ್ದೇಶ ; ಗೋ ಜಾಗೃತಿ..
ಅವಧಿ ; ೬೮ ದಿನಗಳು..
ದೂರ ;  ೫೬೦೦ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳು..
ಪ್ರಾರಂಭ ; ೧೮ ನವಂಬರ್ ೨೦೦೫, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ..
ಸಮಾರೋಪ ; ೮ ಜನವರಿ ೨೦೦೬,ಹೊಸನಗರದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿ..
ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ;೪೨೩ ..

ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಣು..!!

ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಣು..!!

Facebook Comments