ಗಿರಿನಗರ (ಬೆಂಗಳೂರು): ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ “ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

Facebook Comments