ನೀಲ್ಕೋಡು ವಂದಡಿಕೆ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ:

Facebook Comments