ಹೊನ್ನಾವರ, ನೀಲ್ಕೋಡು ಶ್ರೀಕರಿಕಾನ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂಜೆ, ಶತಚಂಡೀ ಹವನದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments