LIVE Channel

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Newsletter

“ಅರ್ಪಣಾ” – ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭ

Author: ; Published On: ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ 25th, 2014;

Switch to language: ಕನ್ನಡ | English | हिंदी         Shortlink:

ಕಾಲ: 29-ಮಾರ್ಚ್-2014

ದೇಶ: ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ, ಬೆಂಗಳೂರು

ದಿವ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸಿ.ಡಿಗಳು: ಗುರುಕಥಾ ಕಿರಣ, ಧನ್ವಂತರೀ ಕಥಾ, ಗೋಕಥಾ

ಪುಸ್ತಕಗಳು: ವಿಷ್ಣು ಷಟ್ಪದೀ, ಕಥಾ ಮಂಗಲ

ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೃಪೆ:

ಪ್ರಕಾಶನ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು –  ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಪ್ರಕಾಶನ

invitation-lokarpana

1 Response to “ಅರ್ಪಣಾ” – ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭ

  1. maya

    hareraama

    [Reply]

Leave a Reply

Highslide for Wordpress Plugin