ಸೂರ್ಯೋದಯ -೬.೦೫
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬.೪೯
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಅಮವಾಸ್ಯೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು
ಸರ್ವಾಲಂಕೃತ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟ್ಟಾವಧಾನ ಸೇವೆ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧.೩೦ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ ,ಆಶೀರ್ವಚನ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೨.೩೦ ರಿಂದ ೪.೧೫ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ- ಜಯಗೋವಿಂದ(ಶಾರದಕ್ಕ) ಗಿರಿನಗರ ಇವರ ಮನೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ-ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮ ಗಿರಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು

Facebook Comments