ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೩
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೦೫
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಸಪ್ತಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆ-ರಾಕೇಶ್ ಧೂತ್, ಜೋಧಪುರ
೧೧-೦೦ ರಿಂದ ೧೧ -೩೦ ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೧೧-೩೦ ರಿಂದ ೧-೦೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ -ಸುರೇಶ್ ರಾಟಿ ಮನೆ ಜೋಧಪುರ

ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ -ಎನ್ ಎಮ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ದೆಹಲಿ

Facebook Comments Box