ಶ್ರೀಗುತ್ತಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಾಲಯ
ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ, ಅಂಚೆ: ನಿಟ್ಟೂರು,
ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ – ೫೭೭ ೪೫೨.
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೧೮೫ – ೨೫೩೬೭೮.

Facebook Comments Box