ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ,
ಮೂಲಾಪುರ, ಮುಳೂರು, ಬಾಳೆಪುಣಿ,
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ –
ದೂರವಾಣಿ: ೦೮೨೫೫ – ೨೬೦೫೮೫.

Facebook Comments Box