ದೇಶ:  ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಸದನ, ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಸದನ – ಪೆರ್ಲ
ಕಾಲ: ವಿಕೃತಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಕರ ಮಾಸ ೨೦ ಹಾಗೂ ೨೧
ದಿನಾಂಕ: 03-02-2011 ಹಾಗೂ 04-02-2011

Facebook Comments Box