ದಿನಾಂಕ:29 ಜನವರಿ – 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 2014
ಸ್ಥಳ:ಅರುಣೋದಯ ಸೊಸೈಟಿ ಮೈದಾನ, ದೊಂಬಿವಲ್ಲಿ(ವೆಸ್ಟ್)
ಸಮಯ: 6 pm to 9 pm

ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ:

Facebook Comments