ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅಶೀರ್ವಚನ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ

Facebook Comments