ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅಶೀರ್ವಚನ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ

[audio:pattabhisheka pravachana/Pattabhisheka_Nov_2014/Pravachana.mp3]
Facebook Comments