ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀರಾಘವೇಶ್ವರಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ವಿಜಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳು:

Title Play Download
Kaaryakartara Sabhe Part-1.mp3 Link
Kaaryakartara Sabhe Part-2.mp3 Link
19-9-2013 Link
ಮಾತೃ ಸಮಾವೇಶ ಕಾಂಡ-1{20-8-2013} Link
ಮಾತೃ ಸಮಾವೇಶ ಕಾಂಡ-2{20-8-2013} Link
19-08-2013 Link
ಕನ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶ{18-08-2013} Link
10-08-2013 Link
09-08-2013 Link
08-08-2013 Link
07-08-2013 Link
06-08-2013 Link
27-07-2013 Link
26-07-2013 Link
ಶ್ರೀ ವರ್ಧಂತ್ಯೋತ್ಸವ{25-07-2013} Link
24-07-2013 Link
ಶ್ರೀಪರಿವಾರದ ಭಿಕ್ಷೆ{23-07-2013} Link
ವಿಜಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ{22-07-2013} Link
Facebook Comments