ಕೆಕ್ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲಾ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಚಾಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರುದ್ರಾನುಷ್ಠಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:Sandesha/Jan-2013/Kekkar-Matha-13-01-2013.mp3]
Facebook Comments