ಉಪವಾಸ(06- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -2010)

ಅಶೋಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹದಿನೇಳನ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ,
ಶ್ರ ಶ್ರ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ವಚನಾಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕ.ವಿಷಯ: ಉಪವಾಸ

 

Facebook Comments