ಹೊಸನಗರದ ಶ್ರೀಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖಮಂಟಪದ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶಾಲೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು

Facebook Comments