ಬದ್ಧತಾ ಸಮಾವೇಶ : 28/11/2015

 

ಕಾಲ: 28/11/2015  ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ

ದೇಶ: ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

 

ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬದ್ಧತೆಯ ಕುರುಹಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ… ಬದ್ಧತೆಯ ಮೆರೆಯೋಣ….

Badhataa Samavesha - Invitation

Badhataa Samavesha – Invitation

 

 

 

 

 

Facebook Comments