ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 02 – 09, 2012:
ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ “ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಹಾರ”ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ “ರಾಮಕಥಾ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಗ್ರ ವೀಡಿಯೋ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ:

Channel: youtube.com/Raamakatha
Playlist:
Palace Grounds Raamakatha 2012
Link: youtube.com/playlist?list=PLB3Gy-oO1Vj9fVeNoQlOXdWZ4y8INiwpI

Day 1 Videos:
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 |

Day 2 Videos:
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |

Day 3 Videos:
Part 1 | Part 2 | Part 3 |

Day 4 Videos:
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |

Day 5 Videos:
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |

Day 6 Videos:
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 |

Day 7 Videos:
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 |

Day 8 Videos:
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | Part 5 |

~*~

Video:

(Click on “Playlist” icon on play-bar to browse all videos.)

~*~

You can also watch individual videos here:

Channel: http://www.youtube.com/raamakatha

Facebook Comments