ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಅವಳಿ-ಜವಳಿ ಅಂಬ್ಲಾಚೇರಿ ಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸು ಇವುಗಳ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಭಾರತೀಯ ತಳಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ.

Facebook Comments