ಹೊಸಾಡ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅರ್ಘ್ಯ’ ಶ್ರಮಾದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ಮಂಡಳದ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯದಿಂದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನ ಹೊಸಾಡ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅರ್ಘ್ಯ’ ಶ್ರಮಾದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ   ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  ಈ ತಿಂಗಳ 1ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ  ಈ ವಿನೂತನ ಶ್ರಮಾದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಸಾಡ ಗೋಶಾಲೆಯ ‘ಅರ್ಘ್ಯ’ ಶ್ರಮಾದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.

ಹೊಸಾಡ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಅರ್ಘ್ಯ' ಶ್ರಮಾದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಹೊಸಾಡ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅರ್ಘ್ಯ’ ಶ್ರಮಾದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಶ್ರಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

hosad3

Facebook Comments