ಗೋಕರ್ಣ, ಮಾರ್ಚ್ ೨೬: ಅಶೋಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಪೂಜೆಯು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಮಾತೆಯರಿಂದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಿತು.

Facebook Comments