ಸೂರ್ಯೋದಯ -6.48
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ -6.35
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ
ಪಾದಪೂಜೆ – ಬಾಳ್ಮನೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಪರವಾಗಿ- ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ
12.30 ರಿಂದ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
3.30 ರಿಂದ 5.30 “ಶ್ರೀರಾಮಕಥಾ”, ಸಭಾಸ್ಥಳ -ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ

ಮೊಕ್ಕಾಂ-ಗಣೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ( ಜಿ ಕೆ ಹಗಡೆ) ಗೋಕರ್ಣ

Facebook Comments