ಸೂರ್ಯೋದಯ -6.59
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- 6.28
ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಚೌತಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಜಿ ಕೆ ಹೆಗಡೆ, ಗೋಕರ್ಣ
11.30 ರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲಸರ್ಮಪಣೆ
2.00 ರಿಂದ 4.30 ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ-ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೀಮೇಶ್ವರ , ಕೋಗಾರು

Facebook Comments