ಸೂರ್ಯೋದಯ 6.59

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.28

ಪಕ್ಷ – ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿ- ಚೌತಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಗಿರಿಜಾಶಂಕರ ಜೋಷಿ, ಕಳಸ

11.30 ರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ, ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

ಸಂಜೆ 7.00 ಘಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ

 ಮುಕ್ಕಾಂ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ- ಜಿ ಎಮ್ ಭಟ್ಟ, ತುಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Facebook Comments