ಸೂರ್ಯೋದಯ- 6.45
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ- 6.36
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಚತುರ್ಥಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಜಿ ಜಿ ಯಾಜಿ, ಹೊನ್ನಾವರ
11.30 ರಿಂದ 2.00 ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಕರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ವಲಯ
ಸಭೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ

Facebook Comments