ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೨
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೭
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ನವಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ರಮಾನಂದ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ
೧೨-೨೦ ರಿಂದ ೧-೩೦ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಆಶೀರ್ವಚನ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
೨-೩೦ ರಿಂದ ೪-೩೦ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ
ಮುಕ್ಕಾಂ-ಅಶೊಕೆ ಗೊಕರ್ಣ

Facebook Comments