ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೩
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೫೭
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ದಶಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ರಾಜರಾಮ ಭಟ್ಟ, ಮೂರೂರು
೧೨-೨೦ ರಿಂದ ೧-೧೫ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ,ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೩-೦೦ ರಿಂದ ೪-೩೦ ಮಲ್ಲಿಖಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.
ಮುಕ್ಕಾಂ – ಅಶೋಕೆ

Facebook Comments