ಸೂರ್ಯೋದಯ- 6.58
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ -6.30
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ
11.30 ರಿಂದ ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
2.00 ರಿಂದ 5.30 ಮೀಟಿಂಗ್

Facebook Comments