ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬.೩೬
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೩೦
ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿಃ ಸಪ್ತಮಿ
೧೧.೩೦ ರಿಂದ ೧೨.೩೦ – ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
೧.೩೦ ರಿಂದ ೩.೦೦ – ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಸಭೆ
ಮೊಕ್ಕಾಂ – ಕೆಕ್ಕಾರು ಮಠ

Facebook Comments