ಸೂರ್ಯೋದಯ-6.55
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ -6.32
ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಚತುರ್ದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ- ಆರ್ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಡೊಂಬಿವಿಲಿ ಮುಂಬಯಿ
11.00 ರಿಂದ 11.30 ರವರೆಗೆ ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಕ್ಕಾಂ- ರಾಧೇಶ್ಯಾಂ ಅಗರವಾಲ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ

Facebook Comments