ಸೂರ್ಯೋ ದಯ 7.00
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.24
ಪಕ್ಷ- ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ನವಮಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ನಂಜನಗೂಡು
11.15 ರಿಂದ ತೀರ್ಥ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
11.45 ರಿಂದ 12.15 ನಂಜನಗೂಡಿನ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವರದರ್ಶನ

ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ- ಈಶ್ವರಪ್ರಸಾದ ಕನ್ನಂಬರ ಪಾಲಘಾಟ್ ಕೇರಳ

Facebook Comments Box