ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಧರ್ಮಪೀಠ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ವಚನಾಮೃತಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದ ಪ್ರವಚನ.

[audio:DailyPravachana/January_2011/Ashirtvachana_at_Thathathara_Dharmapeetha_loksamarpane_kolluru-19-Jan-2011.mp3]
Facebook Comments Box