ಸೂರ್ಯೋದಯ 7.00

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 6.25

ಪಕ್ಷ -ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ- ದಶಮಿ ಉಪರಿ ಎಕಾದಶಿ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಈಶ್ವರಪ್ರಸಾದ ಪಾಲಘಾಟ್

11.30 ರಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ,  ವಲಯ ಸಭೆ

ಪ್ರಯಾಣ ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ

ಮುಕ್ಕಾಂ-ಪೂರ್ಣ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಕಾಲಡಿ

Facebook Comments Box