ಸೂರ್ಯೋದಯ-6.05
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ-6.47
ತಿಥಿ-ಏಕಾದಶಿ
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
12.00 ರಿಂದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಮಯದ ರಾಮಕಥಾ ಕುರಿತು ಮೀಟಿಂಗ್
ಮುಕ್ಕಾಂ-ಬೊಮ್ಮಾರು ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಮೇಲಿನಮಣ್ಣಿಗೆ

Facebook Comments