ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೀರೂರಿನ ಅಮೃತಧಾರಾ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಗಳವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಚನ.

[audio:DailyPravachana/shirooru_27_05_2011.mp3]
Facebook Comments