ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೨೧
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ೬-೩೮
ಪಕ್ಷ-ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ-ಪಾಡ್ಯ ಉಪರಿ ಬಿದಿಗೆ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಮುರಳೀಧರ ವಿಠಲ್ ಪ್ರಭು ಕುಮಟ
೧೨-೧೫ ರಂದ ೨-೦೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ,ಪಾದಪೂಜಾಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.
೪-೦೦ ರಿಂದ ೫-೩೦ ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆ ಮೀಟಿಂಗ್

Facebook Comments Box