ಸೂರ್ಯೋದಯಃ ೬.೫೫

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೦೯

೧೧.೩೦ ರಿಂದ ತೀರ್ಥ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

೧೨.೪೫ ರಿಂದ ೧.೧೫ – ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಭೋದ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ

ಕುಮಟಾ ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ

೫.೦೦ ರಿಂದ ೬.೦೦ – ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಗಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

ಮೊಕ್ಕಾಂ – ಜಿ. ಎಲ್. ಹೆಗಡೆ, ಕುಮಟಾ

Facebook Comments