1.1.2011 Kumbhashi, Kondadakuli  
2.1.2011 Hosanagar Math  
3.1.2011 Hosanagar Math  
4.1.2011 Hosanagar Math  
5.1.2011 Hosanagar Math  
6.1.2011 Hosanagar Math  
7.1.2011 Hosanagar Math  
8.1.2011 Hosanagar Math  
9.1.2011 M. K Nataraj, hosanagar 9449595224
10.1.2011 Ambalapadi Temple, Udupi  
11.1.2011 Montimar Krishna Bhat, Suratkal 9886009519
12.1.2011 Shree Parthasarathi Temple, Mujangav 09446283054
13.1.2011 Shree Udaneshwara Temple, Badiyadka  
14.1.2011 Shree Bhima shastri , Rajtagiri, Kanyana 9449592459
15.1.2011 Shree Ramachandrapura Math, Mani 08255-274318
16.1.2011 Shree Ramachandrapura Math, Mani  
17.1.2011 Shree Ramachandrapura Math, Mani  
18.1.2011 Sridhar Adiga, Kollur 9448625973
19.1.2011 Shree Umamaheshwara Temple, Hosakuli, Honnavara 08387-262500
20.1.2011 Shree Umamaheshwara Temple, Hosakuli, Honnavara  
21.1.2011 G.G Bhat , Prabhat Nagar, Kumta 9448236774
22.1.2011 Venkataramana Ganapathi Hegde, Kavalakki, Honnaavara  
23.1.2011 Shree Channakeshava Temple, Karki 08387-236002
24.1.2011 Shree Havyaka bhavana, Shimoga 9449850477
25.1.2011 Shree Bharathi Yogadhama, Uttanahalli, Mysore 9449277208
26.1.2011 Shree Bharathi Yogadhama, Uttanahalli, Mysore  
27.1.2011 Dr. K. Shivkumar, Nanjanagoodu 9741930795
28.1.2011 Eshwar Prasad, Alattor Taluk, Palakkad 09745504434
29.1.2011 Kaladi, Kerala  
30.1.2011 Kaladi, Kerala  
31.1.2011 Padmanabha Sharma, Irinjalukuda, Trishoola (D) 09496416940
Facebook Comments Box