19-ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-2013 ರಂದು ಮಾಣಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ದೂರಿ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕಿರೀಟೋತ್ಸವ

Facebook Comments