ಮಾರ್ಚ್ ೧೦, ೨೦೧೩ರಂದು ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಫೋಟೋಗಳು:

Facebook Comments