ಸಮಸ್ತ ಶಿಷ್ಯವೃಂದಕ್ಕೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ, ಹಬ್ಬಗಳ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳು.

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ Var-Mahalakshmi Festival Wishes

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ Var-Mahalakshmi Festival Wishes

Facebook Comments