ಸೂರ್ಯೋದಯ- ೬.೫೯

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಃ ೬.೨೭

ಪಕ್ಷಃ ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿಃ ದ್ವಿತೀಯ

ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ – ಗುಣವಂತೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ, ಕಾರ್ಕಳ.

೧೧-೩೦ ರಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆಶೀರ್ವಚನ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ.

ಮುಕ್ಕಾಂಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮುಕ್ಕಾಂ- ಶ್ರಿ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಷಿ, ಕಳಸ.

Facebook Comments