ಸೂರ್ಯೋದಯ ೬-೧೭
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ-೬-೫೪
ಪಕ್ಷ-ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ-ಚತುರ್ದಶಿ
ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ-ಹೊನ್ನಾವರ ಮಂಡಲ ಅಂತರ್ಗತ ಭವತಾರಿಣಿ,ಭಟ್ಕಳ, ಹೊನ್ನಾವರ ನಗರ ವಲಯಗಳ ಪರವಾಗಿ
೧೨-೨೦ ರಿಂದ ೧-೩೦ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಪಾದಪೂಜಾ ಮಂಗಳಾರತಿ,ಫಲಸಮರ್ಪಣೆ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ

Facebook Comments