ಬೆಂಗಳೂರು.25 ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಂದನ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಗೋವಿಶ್ವ ಕೋಶ, ಡಿ ವಿ ಡಿ, ಗವ್ಯೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ..

Facebook Comments Box